Avís legal

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
WEBS DE PADEL., és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili en XXXXX

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
Les presents Condicions (d'ara endavant denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest Web que WEBS DE PADEL posa a la disposició del públic en la present URL.
La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena per dita Usuària, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.
WEBS DE PADEL pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmeses a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DE L'ASSETJO WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.
Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la Web de WEBS DE PADEL
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals WEBS DE PADEL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de WEBS DE PADEL o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de WEBS DE PADEL i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.
WEBS DE PADEL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de WEBS DE PADEL o del titular dels mateixos.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'Ús del Web
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant WEBS DE PADEL, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.
WEBS DE PADEL emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, WEBS DE PADEL no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest Web.
L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra WEBS DE PADEL basada en la utilització per l'Usuari del Web. Si escau, l'Usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a WEBS DE PADEL amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del Web
WEBS DE PADEL exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a WEBS DE PADEL
Així mateix, WEBS DE PADEL també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegitimas fos del control de WEBS DE PADEL
WEBS DE PADEL aquesta facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l'Usuari a altres Web gestionats per tercers.
WEBS DE PADEL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
WEBS DE PADEL queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació oposada en la Web enllaçada.

6) POLÍTICA RESPECTE A les DADES PERSONALS OBTINGUDES A través DEL WEB
6.1. A través de formularis
Sense perjudici del previst en l'indicat en cadascun dels formularis de la Web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a WEBS DE PADEL al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. WEBS DE PADEL incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al domicili indicat en l'apartat “Dades informatives” del present Web.

6.2. A través de Cookies
Aquest Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació :
- La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre Web.
- El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera vista al nostre Web.
- Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa Navegador.

6.3. Confidencialitat
WEBS DE PADEL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

7) OBSERVACIONS DE L'USUARI
L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a WEBS DE PADEL a través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti a WEBS DE PADEL, es consideraran no confidencials, reservant-se WEBS DE PADEL el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

8) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
WEBS DE PADEL es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del present Web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

9) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de València.